Obchodná verejná súťaž na prevod akcií obce Makovce vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice

Obec Makovce v súvislosti s prevodom akcií obce Makovce tvoriacich podiel na základom imaní Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. formou obchodnej súťaže zverejňuje nasledovné informácie: