Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie