Oznámenie o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí

IMG_20220725_0005