Oznámenie o strategickom dokumente programového hospodárstva Prešovského kraja

Oznámenie o strateg. dokumente