Oznámenie o prerokovaní návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja.

Oznámenie o prerokovaní návrhu Územného plánu PSK.