Oznámenie o strategickom dokumente ,,Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií na území Prešovského kraja na roky 2021 – 2027″

Oznámenie o strategickom dokumente ,,Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií