Najnovšie články

Z novšej histórie

Na čele obce sa vystriedali viacerí. Každý z nich svojim dielom prispel k jej rozvoju. V roku 1981 bol rozšírený cintorín. O rok neskôr bolo prevedené oplotenie areálu chrámu. V obecnom intraviláne bola v roku 1984 vybudovaná sieť kanálov na odvodnenie pozemkov. Kvôli nedostatku pitnej vody sa pristúpilo k stavbe obecného vodovodu, ktorý bol sprevádzkovaný v 1988 roku. Obdobie rokov 1997-99 prinieslo viacero projektov. Z dôležitejších spomenieme rekonštrukciu obecného rozhlasu, hlavného rozvodu elektrickej siete a verejného osvetlenia, ako aj založenie…
Čítať viac

Z histórie obce

Obec Makovce leží v Nízkych Beskydách v doline pri ústi Polianskeho potoka do Chotčianky. Prvá zmienka o nej pochádza z roku 1408 (našla sa v Oblastnom archíve v Sátoraljaújhelyv Maďarsku.) Najvýznamnejšou stavbou obce je gr.kat. chrám, ktorý pochádza z roku 1836, hoci niektoré pramene uvádzajú rok 1863. Je zasvätený sv. Bazilovi Veľkému. Stavba je postavená v baroko-klasicistickom štýle. Súčasné nástenné maľby pochádzajú z autorskej dielne akad. maliara Mikuláša Klimčáka (r. 1948). Obecná škola v dedine existovala do júna 1979 roku….
Čítať viac