Najnovšie články

Z novšej histórie

Na čele obce sa vystriedali viacerí. Každý z nich svojim dielom prispel k jej rozvoju. V roku 1981 bol rozšírený cintorín. O rok neskôr bolo prevedené oplotenie areálu chrámu. V obecnom intraviláne bola v roku 1984 vybudovaná sieť kanálov na odvodnenie pozemkov. Kvôli nedostatku pitnej vody sa pristúpilo k stavbe obecného vodovodu, ktorý bol sprevádzkovaný v 1988 roku. Obdobie rokov 1997-99 prinieslo viacero projektov. Z dôležitejších spomenieme rekonštrukciu obecného rozhlasu, hlavného rozvodu elektrickej siete a verejného osvetlenia, ako aj založenie…
Čítať viac