Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 – 2020 -záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko