Samospráva

  • Starostka:
  • Helena Štefancová
  • Poslanci obecného zastupiteľstva:
  • Ing. Marian Semančik PhD
  • Mgr. Milan Trebišovský
  • Milan Špavelko
  • Ladislav Čepa
  • Radovan Komišak
Hlavný kontrolór:
  • Milan Groško