Samospráva

  • Starostka:
  • Helena Štefancová
  • Poslanci obecného zastupiteľstva:
  • Dušan Jacečko
  •  Milan Trebišovský, Mgr.
  • Tomáš Jacečko
  • Tomáš Švahla, Ing.
  • Radovan Komišak
Hlavný kontrolór:
  • Milan Groško