Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do orgánov samospráv obcí a do orgánov samosprávnych krajov

IMG_20220808_0001