Verejné prerokovanie Programu odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 – 2020

Verejné prerokovanie Programu odpadového hospodárstva