Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie