Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Vymenovanie zapisovateľa