Zverejnenie mailovej adresy pre žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020

Zverejnenie mailovej adresy pre žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020