Výmena okien na budove kultúrneho domu

Dotácia na výmenu okien poskytnutá z rozpočtu PSK